A - m2: 58
C - m2: 60
G - m2: 61
H - m2: 50

Lejlighed type A


lejlighed type a

Lejlighed type C


lejlighed type c

Lejlighed type G


lejlighed type g

Lejlighed type H


lejlighed type h

 

Bolig A & C er Ejerboliger og bolig G & H er lejebolig

Hvem kan og bør bo i Sandmarksbo?

Sandmarksbo er et godt og trygt bofællesskab for ældre og enlige. Der er en god stemning og et godt sammenhold mellem beboerne. Der er også en række gode faciliteter til gavn for alle, såsom: vaskeri, frisør og fodplejer med jævnlige åbningstider, dagligstue med stort fjernsyn, avishold, gæsteværelser, selskabslokale og sidst, men ikke mindst restaurant, som kan – men ikke skal – anvendes til hverdag og fest. Der er også en meget aktiv billardklub. Desuden er der en del andre aktiviteter i og udenfor boligkomplekset, f.eks. foredrag, sangeftermiddage, gudstjenester, sommerfest, julefrokost, udflugter m.v. dels arrangeret af festudvalget på Sandmarksbo, dels af andre, såsom Centerrådet og Ældresagen.

Men modsat hvad mange tror, er Sandmarksbo ikke en institution med fast pleje- og omsorgspersonale. Sådan hjælp skal man visiteres til som alle andre borgere i Køge. Hvis man har et sådant behov, bør man derfor ikke søge bolig i Sandmarksbo hverken som ejer eller lejer, med mindre man allerede er visiteret af kommunen til den nødvendige hjælp og kan ”medbringe” den. Såvel potentielle beboere som deres rådgivere blandt familie og venner bør holde sig dette for øje.

Kommer man som beboer i Sandmarksbo i en tilstand, som nødvendiggør permanent omsorg og pleje, er der dog en mulighed for at blive visiteret til det kommunale plejehjem, som har lejet sig ind i den ene af kompleksets tre blokke. Kommunen har nemlig lovet så vidt muligt at visitere beboere fra Sandmarksbo, som måtte få behov for en plejehjemsplads til netop dette plejehjem, hvis det er, hvad den pågældende selv ønsker. Der er dog ingen garanti for dette, da det forudsætter, at der er plads på plejehjemmet, når en beboers tilstand ikke længere gør det muligt at bo i det almindelige bofællesskab Sandmarksbo.

Lejepriser for boligerne - lejeprisen er inkl. eL og varme

Priserne er under opdatering!

Bolig-
type
Antal
Vær.
Antal
m2
Grundleje Indvendig
vedligeholdelse
Årlig leje
i alt
Forudbetalt
husleje
Depositum
A25856.982,102.552,0059.534,1014.883,5314.883,53
C16058.947,002.700,0061.647,0015.411,7515.411,75
G26159.929,452.684,0062.613,4515.653,3615.653,36
H15049.122,502.250,0051.372,5012.843,5312.843,53

Ved indflytning betales 3 mdr. forudbetalt husleje og 3 mdr. leje i depositum.

Beløbet til indvendig vedligeholdelse reguleres hver den 1/1 og udgør pr. 1/1 2018 kr. 45 pr. m2 årligt.

Lejen reguleres efter balanceprincippet og dermed det budget, som bestyrelsen beslutter og Køge
Kommune godkender.

Lejen omfatter dog varme, som leveres af ejerforeningen. Udgiften indgår i lejen i henhold til fordelingstal.

Ved individuelle forbedringer i de enkelte lejemål, vil lejen ovenfor skulle tillægges forbedringstillæg.

For besigtigelse kan træffes aftale med: Christian Aaskov Hansen, ejendomsmester, Telefon: 2325 0948

 

Tilmeldingsliste til lejeboliger

  1. Venteliste føres af administrator.
  2. Ansøgningsskema kan hentes på ejendomskontoret eller downloades fra hjemmesiden.
  3. Ansøger skal benytte skemaet og give oplysninger om: Navn, adresse, fødselsdag, telefonnummer og evt. mailadresse.
  4. Der skal betales et administrationsgebyr på 100 kr. ved optagelse på ventelisten og derefter én gang årligt.
  5. Ansøgning slettes, hvis man tre gange siger nej til et tilbud om en ledig lejlighed, eller hvis man én gang undlader at svare på et tilbud. Hvis man ønsker at blive genoptaget på ventelisten, skal der indbetales et administrationsgebyr på 100 kr., og ancienniteten på ventelisten er fra den dato, hvor man bliver genopskrevet.
  6. En ansøger kan blive skrevet på ventelisten som aktiv eller passiv søgende. Passive ansøgere modtager ikke tilbud, men har anciennitet fra opskrivningsdatoen. Ønsker man et skifte mellem passiv og aktiv, skal man rette skriftlig henvendelse til administrationen herom. Skiftet er gebyrfrit.
  7. Hvis en beboer ønsker at flytte internt i ejendommen, kan man efter at have boet 6 måneder i ejendommen blive skrevet op på ventelisten med en højere prioritet end ansøgere, som kommer udefra. Der skal indbetales et administrationsgebyr på 100 kr. Denne fortrinsret omfatter både ejere og lejere.

Ansøgningsskema kan afhentes på ejendomsmesterens kontor eller downloades her.

Intern flytning til anden lejlighed i ejendommen.

Beboere, der vil flytte internt, skal opføres på samme venteliste som udefrakommende ansøgere. Se ovenfor.

 

Faciliteter

Info & vejledninger

Nyttige links

Sandmarksbo Kollektiv Køge Sandmarksbo
4600 Køge

Denne side bruger udelukkende cookies for at forbedre Din oplevelse ved besøg på siderne. Vi bruger ingen cookies til sporring eller lign. Og ingen oplysninger videregives til 3.part.