Hvem kan og bør bo i Sandmarksbo?

Sandmarksbo er et godt og trygt bofællesskab for ældre og enlige. Der er en god stemning og et godt sammenhold mellem beboerne. Der er også en række gode faciliteter til gavn for alle, såsom: vaskeri, frisør og fodplejer med jævnlige åbningstider, dagligstue med stort fjernsyn, avishold, gæsteværelser, selskabslokale og sidst, men ikke mindst restaurant, som kan – men ikke skal – anvendes til hverdag og fest. Der er også en meget aktiv billardklub. Desuden er der en del andre aktiviteter i og udenfor boligkomplekset, f.eks. foredrag, sangeftermiddage, gudstjenester, sommerfest, julefrokost, udflugter m.v. dels arrangeret af festudvalget på Sandmarksbo, dels af andre, såsom Centerrådet og Ældresagen.

Men modsat hvad mange tror, er Sandmarksbo ikke en institution med fast pleje- og omsorgspersonale. Sådan hjælp skal man visiteres til som alle andre borgere i Køge. Hvis man har et sådant behov, bør man derfor ikke søge bolig i Sandmarksbo hverken som ejer eller lejer, med mindre man allerede er visiteret af kommunen til den nødvendige hjælp og kan ”medbringe” den. Såvel potentielle beboere som deres rådgivere blandt familie og venner bør holde sig dette for øje.

Kommer man som beboer i Sandmarksbo i en tilstand, som nødvendiggør permanent omsorg og pleje, er der dog en mulighed for at blive visiteret til det kommunale plejehjem, som har lejet sig ind i den ene af kompleksets tre blokke. Kommunen har nemlig lovet så vidt muligt at visitere beboere fra Sandmarksbo, som måtte få behov for en plejehjemsplads til netop dette plejehjem, hvis det er, hvad den pågældende selv ønsker. Der er dog ingen garanti for dette, da det forudsætter, at der er plads på plejehjemmet, når en beboers tilstand ikke længere gør det muligt at bo i det almindelige bofællesskab Sandmarksbo.


Sandmarksbo Kollektivbebyggelse er beliggende i et tiltalende og attraktivt område midt i et smukt skovterræn, ikke langt fra Køge centrum.

Sandmarksbo er projekteret af arkitekterne m.a.a. Jørgen og Kaj Schmidt & H. Nygaard-andersen og rådgivende civilingeniør Paul Bigum og Hans Steenfos og rådgivende civilingeniør Viggo Michaelsen. Byggeriet blev opført i 1971 for ældre og enlige, som en selvejende institution med en bestyrelse bestående af 8 medlemmer, hvoraf de 4 er beboere, 3 er fra Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige og 1 udpeget af Køge Kommune.

Sandmarksbo Kollektivbebyggelse består af 2 boligblokke med 50 lejeboliger,
34 ejerboliger, samt Sandmarksbo plejehjem med 30 boliger.

Plejehjemmet lejes og drives af Køge Kommune.

Denne side bruger udelukkende cookies for at forbedre Din oplevelse ved besøg på siderne. Vi bruger ingen cookies til sporring eller lign. Og ingen oplysninger videregives til 3.part.